Consultancy

Confia ontwerpt en implementeert oplossingen die leiden tot een verbeterde bedrijfsvoering en adviseert eigenaren en managers van vastgoed bij het opzetten en structureren daarvan. We beoordelen de doelmatigheid van de vastgoedmanagement processen, doen aanbevelingen met betrekking tot eventuele verbeteringsmogelijkheden en implementeren deze ook.

Vastgoedmanagers hebben tegenwoordig hun handen vol aan de vele uitdagingen die de vastgoedmarkt van vandaag hen biedt. Het behoud of het verbeteren van het directe en indirecte rendement op vastgoed(portefeuilles) is echter niet mogelijk zonder effectief en efficiënt opererende beheerprocessen. Een betrouwbare, frequente en transparante verslaglegging omtrent de prestaties van het vastgoed in brede zin is onmisbaar om tijdig de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Niet iedere organisatie heeft de specialistische kennis in huis voor het inrichten en optimaliseren van beheerprocessen met inbegrip van de ondersteunende technologie. Het gevolg is dat veel organisaties aanzienlijke (verborgen) kosten maken voor symptoombestrijding en nalaten de echte oorzaken aan te pakken.

Onze consultancy dienstverlening richt zich op het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van vastgoedprocessen, met name daar waar zij raken aan het beheer van vastgoed. Onze focus ligt daarbij op een optimaal samenspel tussen processen en technologie en de inzet van mensen daarbinnen. We kijken echter ook nadrukkelijk naar de regie over (het functioneren van) de in de vastgoedbeheerketen relevante processen, zoals technisch, commercieel en administratief beheer.

Met onze ruime ervaring, professionaliteit en een praktische aanpak kunnen wij u een goed resultaat, in termen van kwaliteit en lagere kosten, garanderen. Wat maakt onze oplossingen uniek? Wij zijn bereid om zelf procesverantwoordelijkheid te nemen voor de door ons geïmplementeerde oplossing.

Meer informatie over onze consultancy-diensten? Neemt u dan contact op met Philip Heinrich op 020 – 686 0664.