Sourcing

Confia biedt organisaties actief in vastgoed sourcing-oplossingen voor tijdelijke én terugkerende capaciteitsvraagstukken.Iedere financiële functie heeft er immers mee te maken: piekdrukte. Een aantal piekmomenten is goed voorspelbaar: de jaarlijks terugkerende afrekening servicekosten, kwartaalrapportages, halfjaarberichten en jaarrekeningen. Soms echter wordt de financiële functie geconfronteerd met ad-hoc werkzaamheden met een aanzienlijke impact op de bestaande bezetting en in een aantal gevallen zelfs met nadelige gevolgen voor de continuïteit van de dagelijkse operationele werkzaamheden.

Voordelen van sourcing via Confia:

  • Hogere efficiëntie van de inzet van kennis binnen de financiële functie;
  • Verbeterde bezettingsgraad van het huidige vaste personeel;
  • Ingewerkte additionele capaciteit snel beschikbaar – wanneer die nodig is;
  • Nieuwe inzichten en toegang tot best practices m.b.t. vastgoedprocessen;
  • Aanzienlijke besparing op de totale kosten van de financiële functie.

Veel organisaties stemmen bij de inrichting van de financiële functie de omvang van de organisatie af op de piekmomenten. Dan is er feitelijk sprake van een structurele overbezetting, zowel kwantitatief (meer mensen dan strikt noodzakelijk) als kwalitatief (hoger opgeleid dan strikt noodzakelijk). Hoewel het op het eerste oog goedkoper lijkt om flexibiliteit in te bouwen in de eigen organisatie, is de realiteit dat zelfs met de combinatie van hoog opgeleid – en daarmee relatief duur – personeel en het aanhouden van meer mensen dan noodzakelijk, alsnog tijdelijk personeel wordt aangetrokken bij piekdrukte. Organisaties verliezen hiermee veel geld.

Onze aanpak levert, naast aanzienlijke kostenbesparingen, ook de beste waarborg voor kwaliteit en behoud van kennis in de organisatie. Dat betekent, onder andere, dat wij vooraf investeren in een goed begrip van de specifieke kenmerken van uw financiële functie, uw ambities en behoeften, maar ook de reeds beschikbare capaciteit binnen uw organisatie. Wij vinden dat onze propositie een voor u interessante business case moet zijn, zowel kwalitatief als kostentechnisch.

Confia professionals zijn vanzelfsprekend goed opgeleid en getraind, gemotiveerd en zijn gewend zich snel in te werken in uiteenlopende omgevingen en zich in te leven in verschillende klantsituaties.

Wilt u weten welke besparingen de Confia Sourcing oplossing voor u kan opleveren? Neemt u dan contact op met Philip Heinrich op 020 – 686 0664.